Hai tuần trước, do vi phạm nồng độ cồn khi lái ô tô nên tôi bị CSGT xử phạt 35 triệu đồng và bị tạm giữ xe vi phạm. Tôi đặt 40 triệu đồng để được bảo lãnh xe. Do bận đi công tác nên tôi quá hạn nộp phạt 11 ngày. Tôi nghe nói nếu quá hạn nộp phạt thì tiền đặt bảo lãnh xe sẽ bị khấu trừ vào tiền phạt. Vậy xin hỏi quy định khấu trừ tiền bảo lãnh xe cụ thể ra sao? Tôi có được nhận lại phần tiền thừa hay không?

Bạn đọc Nguyễn Văn Tuấn (nguyentuan…@gmail.com)

Luật sư Phạm Minh TâmĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 6 Điều 1 Nghị định 31/2020 (sửa đổi Điều 15 Nghị định 115/2013), tiền đặt bảo lãnh được trả lại cho người vi phạm sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, trong thời hạn 10 ngày từ ngày hết thời hạn nộp phạt mà người vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ ra quyết định về việc khấu trừ tiền đặt bảo lãnh.

Trong hai ngày, từ ngày ra quyết định khấu trừ, người có thẩm quyền xử phạt gửi quyết định này đến người vi phạm.

Nếu tiền đặt bảo lãnh lớn hơn số tiền xử phạt thì số tiền thừa sau khi đã khấu trừ tiền xử phạt sẽ được trả lại cho người vi phạm.

Anh Tuấn đã trễ hạn nộp phạt 11 ngày. Do đó, tiền đặt bảo lãnh của anh sẽ được khấu trừ vào tiền phạt. Phần tiền thừa sẽ được hoàn trả cho anh.