Sai tên trên giấy hồng phải làm sao?
(PLO)- Hồ sơ đính chính thông tin bao gồm bản gốc giấy chứng nhận đã cấp và đơn đề nghị.

Tên của tôi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (giấy đỏ) bị nhầm, giờ phải làm sao để sửa lại cho đúng?

Bạn đọc Ngoc Anh (anhvi...@gmail.com)

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời:

Thủ tục đính chính thông tin trên giấy đỏ đã cấp sẽ được thực hiện theo Điều 106 Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn điều này.

Cụ thể, điểm a khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai quy định cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính thông tin nếu có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cạnh đó, khoản 1 Điều 86 Nghị định số 43/2014 quy định trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp văn phòng đăng ký đất đai phát hiện có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

Hồ sơ nộp để thực hiện việc đính chính thông tin sai sót trên giấy đỏ được thực hiện theo khoản 3 Điều 10 Thông tư số 24/2014 bao gồm:

- Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

Do đó, để được sửa lại tên sai trên giấy đỏ thì cần tới văn phòng đăng ký đất đai tại nơi có đất nộp hồ sơ để được đính chính thông tin.

ĐẶNG LÊ