Vợ chồng tôi cưới nhau được sáu năm. Nay chúng tôi ly hôn và căn nhà mà chúng tôi đã sống thuộc quyền sở hữu riêng của chồng tôi. Tôi nghe nói, nếu tôi không có chỗ ở thì được quyền ở nhà anh ấy trong thời hạn một năm có đúng vậy không?  

Hằng Nga (hoacopip@yahoo.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao, trả lời: Theo Điều 63 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó; trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì bạn được quyền lưu cư nhà chồng trong thời hạn sáu tháng (kể từ ngày bản án ly hôn có hiệu lực pháp luật) chứ không phải một năm như bạn biết.

Như vậy, nếu khó khăn về chỗ ở thì bạn có thể thoả thuận với anh ấy về chỗ ở của mình sau khi ly hôn.