Theo quy định mới thì từ 1-7, cơ quan công an sẽ không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho người dân. Đồng thời khi người dân đi làm một số thủ tục về cư trú sẽ bị thu lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
Xin hỏi, khi không còn sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nữa thì người dân dựa vào đâu để chứng minh thông tin về nơi cư trú của mình. Đặc biệt với những công dân chưa đến tuổi cấp căn cước công dân (CCCD) hoặc những người không đủ điều kiện cấp căn cước công dân do không đủ điều kiện đăng ký thường trú.
Bạn đọc Nguyễn Thành (TP.HCM)
Luật sư Đỗ Thanh Trung, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:
Theo quy định mới tại Luật cư trú 2020 thì kể từ ngày 1-7, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31-12-2022.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
Do đó, khi không còn sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nữa thì người dân không nên lo lắng vì có thể chứng minh thông tin cư trú của mình bằng cách yêu cầu cơ quan quản lý cư cú xác nhận thông tin bằng văn bản.
Thủ tục này đã được hướng dẫn chi tiết tại Điều 17, Thông tư 55/2021 (có hiệu lực từ 1-7-2021) của Bộ Công an về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Cư trú.
Cụ thể, công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể thực hiện bằng hai cách: Cách thứ nhất là đến trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú. Cách thứ hai là gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, cổng dịch vụ công quản lý cư trú.
Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm: Thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.
Văn bản xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sáu tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú (nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú) xác nhận về việc khai báo cư trú. Văn bản này có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú.
Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.
Trong thời hạn ba ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) theo yêu cầu của công dân.
Trường hợp nội dung đề nghị xác nhận của cá nhân hoặc hộ gia đình chưa được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ quan đăng ký cư trú hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục để điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú.
Như vậy, kể từ 1-7, nếu sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú bị thu hồi, khi có nhu cầu cần chứng minh thông tin cư trú thì người dân có thể liên hệ cơ quan quản lý cư trú (công an) theo quy định trên để được cấp giấy xác nhận.