Sống chung từ trước, giờ kết hôn tính vợ chồng khi nào?
(PLO)- Quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn. 

Chúng tôi thuê nhà trọ sống chung được hai năm (từ 2014 đến nay) nhưng chưa đăng ký kết hôn. Nếu giờ chúng tôi đăng ký thì tính thời điểm vợ chồng từ năm 2014 hay chỉ tính từ bây giờ?

Ha thi loan (hloan_mhung2016@gmail.com)

Luật sư LÊ BỬU THÀNH, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định việc giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của luật này.

2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Như vậy, mặc dù hai bạn sống chung như vợ chồng từ năm 2014 nhưng do chưa đăng ký kết hôn nên không được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Căn cứ vào quy định nêu trên, bây giờ hai bạn mới đăng ký kết hôn thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn chứ không tính từ năm 2014. 

KIM PHỤNG