Sử dụng điện thoại khi sát hạch GPLX, phạt đến 5 triệu đồng
(PLO)- Nghị định 100/2019 quy định người dự sát hạch mang điện thoại di động vào phòng sát hạch lý thuyết, lên xe sát bị xử phạt 3-5 triệu đồng.

Tôi chuẩn bị dự sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) hạng B1. Do chưa nắm rõ phần thi thực hành nên tôi định mang điện thoại theo bên người để gọi bạn hướng dẫn cách điều khiển xe lúc thi. Nhưng tôi nghe nói việc mang điện thoại khi sát hạch sẽ bị phạt tiền và cấm thi rất lâu. Xin hỏi khi sát hạch GPLX có được sử dụng điện thoại? Nếu không thì mức xử phạt cho hành vi này ra sao?

Bạn đọc Đỗ Văn Tuấn (dotuan…@yahoo.com)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Hành vi sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị vô tuyến khi sát hạch GPLX là hành vi bị nghiêm cấm.

Theo khoản 16 Điều 1 Thông tư 38/2019 (có hiệu lực ngày 1-12-2019) sửa đổi Điều 27 Thông tư 12/2017 của Bộ GTVT, thí sinh mang điện thoại hoặc thiết bị truyền tin trong phòng sát hạch lý thuyết hoặc có các hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch sẽ bị đình chỉ làm bài, hủy bỏ kết quả sát hạch.

Đồng thời theo khoản 19 Điều 1 của Thông tư 38/2019, cá nhân có hành vi gian dối khác để được đổi, cấp lại, cấp mới GPLX thì GPLX đó không có giá trị sử dụng. Cơ quan quản lý GPLX ra quyết định thu hồi GPLX, hồ sơ gốc và cập nhật dữ liệu quản lý trên hệ thống quản lý GPLX.

Người vi phạm không được cấp GPLX trong thời hạn năm năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, nếu có nhu cầu cấp lại GPLX phải học và sát hạch như trường hợp cấp GPLX lần đầu.

Bện cạnh đó, tại Nghị định 100/2019 cũng bổ sung quy định mới về xử phạt đối với hành vi mang điện thoại khi sát hạch GPLX.

Cụ thể, điểm k khoản 3 điều 37 Nghị định 100 quy định, người dự sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị viễn thông liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh vào phòng sát hạch lý thuyết, lên xe sát hạch hoặc có hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch bị xử phạt từ 3-5 triệu đồng.

 

TRÚC PHƯƠNG ghi