Tên gọi xe mô tô và xe gắn máy khác hay giống nhau?
(PLO)- Hiện trên các phương tiện truyền thông bao gồm cả báo giấy và báo mạng tôi thấy việc gọi tên xe máy với nhiều tên gọi...
Hỏi:
Hiện trên các phương tiện truyền thông bao gồm cả báo giấy và báo mạng tôi thấy việc gọi tên xe máy với nhiều tên: lúc thì gọi xe máy, lúc thì xe mô tô, lúc thì xe gắn máy… Xin hỏi, tên gọi xe máy có được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?
(Hoangtrongkhang87@...)
Trả lời:
Theo khoản 3.39, khoản 3.40 Điều 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2016/BGTVT về giải thích từ ngữ:
- Xe mô tô (hay còn gọi là xe máy): Là xe cơ giới hai hoặc ba bánh và các loại xe tương tự, di chuyển bằng động cơ có dung tích xy lanh từ 50 cm3 trở lên, tải trọng bản thân xe không quá 400 kg đối với xe máy hai bánh hoặc khối lượng chuyên chở cho phép xác định theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 350 kg đến 500 kg đối với xe máy ba bánh.
Khái niệm này không bao gồm xe gắn máy nêu tại khoản 3.40 quy định tại điều này.
- Xe gắn máy: Là chỉ phương tiện chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh và vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/giờ. Nếu dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không được lớn hơn 50 cm3.
Như vậy, quy định về xe mô tô, xe gắn máy được pháp luật quy định rõ ràng tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2016/BGTVT.
LÊ HUY ghi