Thời gian đi đường có được trừ vào ngày nghỉ phép?
(PLO)- Nếu thời gian đi đường cả đi và về trên hai ngày thì từ ngày thứ ba trở đi được tính thêm vào thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm.

Tôi làm việc trong TP.HCM nhưng quê ở Nam Định, mỗi lần về thăm quê đi bằng ô tô cũng mất hơn một ngày do đó rất mất thời gian. Mỗi lần nghỉ phép được vài ngày mà thời gian đi đường dài như vậy tính ra không nghỉ được bao nhiêu. Xin hỏi, tôi có được trừ thời gian đi đường vào trong thời gian nghỉ phép hay không?

Bạn đọc Nguyễn Duy (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động thì đối với công việc trong điều kiện bình thường thì người lao động được nghỉ hằng năm được 12 ngày làm việc và những ngày nghỉ này được hưởng nguyên lương.

Cạnh đó, khoản 4 Điều 111 Bộ luật Lao động cũng quy định, trong trường hợp khi nghỉ hằng năm nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên hai ngày thì từ ngày thứ ba trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho một lần nghỉ trong năm.

Do đó, nếu thời gian đi đường cả đi lẫn về nhỏ hơn hai ngày thì thời gian đó nằm trong số ngày nghỉ phép.

Nếu nghỉ phép năm mà thời gian đi đường cả đi và về trên hai ngày thì từ ngày thứ ba trở đi được tính thêm vào thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm.

Ngoài ra, nếu người lao động nghỉ phép trùng với những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động thì cùng với việc được hưởng nguyên lương những ngày phép thì còn được hưởng nguyên lương những ngày nghỉ lễ, tết đó.

ĐẶNG LÊ