Thưởng tết có thể bằng hiện vật thay vì bằng tiền
Theo quy định mới, hình thức thưởng đã được mở rộng bằng cách doanh nghiệp có thể thưởng bằng tài sản hoặc bằng tiền.

Năm hết tết đến là thời điểm ai trong số chúng ta đi làm cũng mong chờ tiền thưởng tết từ công ty, cơ quan mình đang công tác. Đa số mọi người có tâm lý nhận tiền thưởng tết bằng tiền. Tôi nghe nói có quy định mới là người lao động được thưởng bằng hiện vật, vậy quy định này cụ thể là như thế nào?

Trần Phi (trungphi... @gmail.com)

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 103 Bộ luật Lao động hiện hành quy định: Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Cạnh đó, ngày 20-11-2019, Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021), theo đó Điều 104 Bộ luật Lao động mới quy định: Tiền thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Như vậy, theo quy định mới, thay vì chỉ được thưởng cho người lao động bằng tiền thì nay việc thưởng đã được mở rộng các hình thức thưởng khác, cho phép người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động bằng hiện vật như chính hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp…

Pháp luật hiện tại không bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng tết cho nhân viên và việc thưởng tết cho nhân viên bằng tiền hay bằng hiện vật phụ thuộc vào tình hình kinh doanh, đặc thù của từng công ty và quy chế của công ty.

ĐẶNG LÊ