Tôi kháng cáo lên phúc thẩm nhưng trong quá trình tòa mời lên làm việc thì tôi thay đổi quyết định, không muốn kiện nữa. Tôi muốn hỏi mình có thể rút đơn khởi kiện được không. Luật quy định ra sao trong trường hợp này?

Nguyễn Văn Chương (TP.HCM)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Điều 234 Luật Tố tụng hành chính, trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm mà người khởi kiện rút đơn khởi kiện thì HĐXX phúc thẩm phải hỏi người bị kiện có đồng ý hay không và tùy từng trường hợp mà giải quyết như sau:

Người bị kiện không đồng ý thì không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của người khởi kiện.

Nếu đương sự đồng ý thì chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của người khởi kiện. Khi đó, HĐXX phúc thẩm ra quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.

Trường hợp HĐXX phúc thẩm ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án thì người khởi kiện có quyền khởi kiện lại vụ án theo thủ tục do luật này quy định nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn.

Như vậy, nếu người khởi kiện muốn rút đơn khởi kiện thì phải được sự đồng ý của người bị kiện.