Bắt đầu từ ngày 1-1, cá nhân hoặc tổ chức nào trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt tù từ ba tháng đến bảy năm.

Tôi làm việc cho một cơ sở sản xuất hơn một năm nay nhưng trong quá trình làm việc chủ cơ sở không đóng bất kỳ loại bảo hiểm nào cho người lao động. Tôi nghe nói bắt đầu từ ngày 1-1 nếu ai trốn đóng bảo hiểm cho người lao động thì sẽ bị phạt tù có phải không? Luật quy định cụ thể ra sao?

Bạn đọc Trần Minh Anh, Bình Tân, TP.HCM

Về vấn đề này, đại diện BHXH TP.HCM trả lời: Tại Điều 216 BLHS 2015 quy định về tội trốn đóng BHXHBHYTbảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động quy định có ba mức phạt.

Mức một, quy định người nào gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ bảo hiểm số tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng; hoặc trốn đóng cho 10 người đến dưới 50 người lao động trong khoảng thời gian sáu tháng trở lên đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Trốn đóng bảo hiểm xã hội có bị phạt tù? - ảnh 1

Mức hai, phạm tội hai lần trở lên; trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng; trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người; không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định ở mức một thì sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Mức ba, trốn đóng bảo hiểm 1 tỉ đồng trở lên; trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên; không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động ở mức hai sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Nếu pháp nhân thương mại phạm tội thì mức phạt tiền sẽ tăng từ gấp hai lần trở lên. Ngoài ra, theo BLHS 2015, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

VÕ HÀ