Trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí

Tôi có chung vốn 240 triệu đồng với chị bạn mua bán hải sản. Nay chồng tôi bị bệnh nên tôi muốn lấy lại số tiền này để lo cho chồng và nuôi con nhỏ đi học thì chị ấy không trả, mà nói là thua lỗ hết. Tôi kiện ra toà đòi tiền thì toà thông báo nộp tiền tạm ứng án phí. Nhà tôi quá khó khăn xin miễn nộp tiền thì toà không cho vì không thuộc diện được miễn?  Le Thu Hien (hienlethuquan@yahoo.com)

Luật sư LẠI THỊ LỆ THANH, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời:  

Căn cứ Điều 11 Pháp lệnh án phí, lệ phí toà án thì những trường hợp sau đây được miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí:

1. Người khởi kiện vụ án hành chính là thương binh; bố, mẹ liệt sỹ; người có công với cách mạng.

2. Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;

3. Người yêu cầu cấp dưỡng, xin xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự;

4. Người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh;

5. Cá nhân, hộ gia đình thuộc diện nghèo theo quy định của Chính phủ;

6. Người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

Như vậy, nếu bà không thuộc trường hợp nêu trên thì không được miễn toàn bộ tiền tạm ứng án phí.  

Tuy nhiên, tại Điều 14 pháp lệnh trên thì người có khó khăn về kinh tế được UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận, thì được Tòa án cho miễn nộp một phần tiền tạm ứng án phí, án phí. Mức tiền được miễn không được vượt quá 50% mức tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án mà người đó phải nộp.

Theo đó, bà có thể gửi đơn đề nghị miễn nộp một phần tiền tạm ứng án phí cho toà án để được xem xét, giải quyết. Lưu ý, đơn này phải có xác nhận của UBND xã, phường thị trấn nơi bà cư trú. Nội dung đơn đề nghị miễn tiền tạm ứng án phí phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Họ, tên, địa chỉ của người làm đơn;

c) Lý do và căn cứ đề nghị miễn tiền tạm ứng án phí. 

KIM PHỤNG