Xin hỏi, trong trường hợp nào thì CSGT được phạt nhưng không lập biên bản xử phạt?

Hoàng Kim Phát (Cai Lậy, Tiền Giang)

Luật sư Hồ Thị Phùng Hân, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 56 của Luật Xử phạt vi phạm hành chính 2012, Điều 15 Thông tư 01/2016/TT/BCA, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, CSGT có quyền xử phạt vi phạm không lập biên bản trong trường hợp: Xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức.

Đối với các trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì CSGT phải lập biên bản. Những trường hợp có hành vi vi phạm giao thông và bị xử lý mức phạt trên 500.000 đồng thì người vi phạm phải đến Kho bạc Nhà nước để nộp phạt.