Con trai tôi làm việc cho một doanh nghiệp và tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được tám tháng thì không may bị tai nạn rồi mất. 

Cơ quan BHXH chỉ giải quyết trợ cấp tuất một lần, không giải quyết trợ cấp mai táng, như vậy có đúng không? Trong xã tôi có trường hợp bị tử vong do tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia BHXH vẫn được BHXH giải quyết trợ cấp mai táng.

Bạn đọc có địa chỉ email nguyenvan…@yahoo.com

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 66 của Luật BHXH thì người lao động đang đóng BHXH bắt buộc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng. Trường hợp con trai ông/bà đang đóng BHXH bắt buộc và không may mất nhưng do thời gian đóng BHXH của anh ấy chưa đủ 12 tháng nên người lo mai táng không được nhận trợ cấp mai táng. Việc cơ quan BHXH không giải quyết trợ cấp mai táng là đúng quy định.

Riêng trường hợp người lao động tử vong do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 66 Luật BHXH thì không cần điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu (là đủ 12 tháng) người lo mai táng vẫn được nhận trợ cấp mai táng. Vì vậy, trường hợp người lao động trong xã ông tử vong do tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia BHXH vẫn được giải quyết trợ cấp mai táng là đúng quy định.

Lao động nữ được nghỉ dưỡng sức sau khi nghỉ thai sản

Tôi vừa nghỉ thai sản sáu tháng theo quy định nhưng do sức khỏe vẫn còn yếu nên tôi muốn nghỉ thêm. Tôi nghe nói trong vòng 30 ngày kể từ ngày đi làm đầu tiên sẽ được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh? Nếu đúng vậy thì chế độ ra sao, cần làm hồ sơ giấy tờ nào?

Bạn đọc Mai Lan (Quận 11, TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Khoản 1 và 2 Điều 41 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định, nếu trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Như vậy, trường hợp của bạn nếu sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức. Về thủ tục thì đơn vị sẽ lập danh sách theo mẫu C70a-HD gửi cơ quan BHXH.

VÕ HÀ ghi