Tôi thấy mức này là quá cao. Xin hỏi, chủ nhà trọ có được tự ý đưa ra mức giá điện, pháp luật có quy định gì liên quan đến giá điện của người thuê nhà?

Bạn đọc Đỗ Ngọc My (TP.HCM)

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 4 Điều 10 Thông tư 16/2014, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 25/2018 của Bộ Công Thương, trường hợp cho sinh viênngười lao động thuê nhà (bên thuê không phải là một hộ gia đình) thì giá bán điện vẫn được tính theo biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được Bộ Công Thương quy định.

Theo đó, giá bán lẻ điện gồm sáu bậc. Bậc 1 cho 50 kWh điện đầu tiên là 1.678 đồng/kWh. Bậc 6 là bậc cao nhất có giá 2.927 đồng/kWh.

Với các quy định vừa nêu thì chủ nhà trọ không được tự ý định ra mức giá điện sinh hoạt cho người thuê mà phải dựa trên khung giá điện được Bộ Công Thương quy định. Và mức 5.500 đồng/kWh đã vượt quá mức giá bán điện cao nhất.

Nếu chủ nhà trọ thu giá điện của người thuê cao hơn giá quy định trong trường hợp người thuê nhà mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt sẽ bị xử phạt 7-10 triệu đồng theo khoản 6 Điều 12 Nghị định 134/2013.