Tự xác minh tài sản của người phải thi hành án

Tôi thắng kiện trong vụ tranh chấp “hợp đồng vay tài sản”. Sau khi tôi được tòa cấp cho bản án thì tôi đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện yêu cầu thi hành án. Cơ quan này yêu cầu tôi viết đơn theo mẫu, trong đó có nội dung yêu cầu phải kê khai tài sản của người phải thi hành án như là nhà, đất, tiền, xe cộ...và phải có xác nhận ở cấp xã mà tôi đâu có biết tài sản của họ ở đâu để kê khai. Tôi chỉ biết là tôi nộp đơn yêu cầu thi hành án còn phần xác minh là của Chi cục thi hành án huyện chứ sao cơ quan này lại bắt tôi phải tự đi xác minh tài sản của phía bên kia. Họ làm như vậy có đúng pháp luật hay không? 

Bà Nguyễn Thị Như Loan (loannguyenthi_11@yahoo.com)

Luật sư PHÙNG THỊ HÒA, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về  đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây: Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; Nội dung yêu cầu thi hành án; Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Do đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện yêu cầu bà phải kê khai tài sản của người phải thi hành án như nhà, đất, tiền, xe …là đúng quy định nêu trên. Trường hợp bà không biết rõ tài sản của bên phải thi hành án thì bà có thể yêu cầu chấp hành viên xác minh tài sản giúp bà theo Điều 44 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (về xác minh điều kiện thi hành án).   

Trường hợp thi hành án theo đơn yêu cầu, nếu người được thi hành án đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà không thể tự xác minh được điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì có thể yêu cầu Chấp hành viên tiến hành xác minh. Việc yêu cầu này phải được lập thành văn bản và phải ghi rõ các biện pháp đã được áp dụng nhưng không có kết quả, kèm theo tài liệu chứng minh. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu xác minh của người được thi hành án, Chấp hành viên phải tiến hành việc xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải xác minh ngay. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố, UBND, công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi tiến hành xác minh. Biên bản xác minh phải thể hiện đầy đủ kết quả xác minh . 

Như vậy, trước tiên bà phải tự xác minh điều kiện thi hành án, nếu bà đã sử dụng hết các biện pháp cần thiết mà không thi tự xác minh được thì bà làm đơn yêu cầu Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án theo quy định nói trên.

Kim Phụng