Uỷ ban lưu giấy tờ chứng thực chữ ký trong bao lâu?
Ngày 13-4-2015, tôi có ra UBND phường tại TP.HCM chứng thực chữ ký trong giấy cam kết tường trình về nhà đất. Sau khi chứng xong, UBND phường lưu một bản. Vì vậy tôi muốn biết giấy này của tôi được uỷ ban lưu giữ trong bao lâu?
Quan Tan Tran (quanquan_trantan@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 14 Nghị định 23 ngày 16-2-2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (có hiệu lực ngày 10-4-2015) quy định việc này như sau:

Đối với việc chứng thực chữ ký, chứng thực chữ ký người dịch thì cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực phải lưu một bản giấy tờ, văn bản đã chứng thực. Thời hạn lưu trữ giấy tờ, văn bản này là hai năm. Thời hạn lưu trữ bản chính hợp đồng, giao dịch kèm theo hồ sơ là 20 năm.

Đối với trường hợp chứng thực chữ ký của người tiến hành giám định trong văn bản kết luận giám định tư pháp, chứng thực bản sao từ bản chính thì không lưu trữ.

Như vậy, giấy cam kết mà bạn được UBND phường chứng thực chữ ký sẽ được lưu trữ trong hai năm theo quy định nêu trên.


KIM PHỤNG