Tôi và vợ ly hôn đã được 6 tháng. Hai tuần trước, vợ tôi bị công ty cho nghỉ việc vì dịch COVID-19, công ty giảm bớt công nhân. Nay vợ cũ tôi không có việc làm, không có thu nhập tự lo cho bản thân. Do đó, vợ cũ có yêu cầu tôi cấp dưỡng cho cô ấy? Xin hỏi, trong trường hợp của tôi có phải cấp dưỡng cho vợ cũ hay không? Theo bản án của tòa án thì tôi chỉ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con mỗi tháng 3,5 triệu đồng.

Bạn đọc Trần Văn Kha (Bình Tân, TP.HCM)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình (Luật HN&GĐ) 2014, cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng khi người đó:

- Chưa thành niên.

- Đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

- Gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định.

Điều 115 Luật HN&GĐ 2014 nêu rõ, khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng và có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.

Luật quy định “khi ly hôn” được hiểu là trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn, tức quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng vẫn tồn tại.

Theo các thông tin anh Kha cung cấp thì anh Kha và vợ đã chấm dứt được quan hệ hôn nhân được 6 tháng. Bản án của tòa không ghi nhận nghĩa vụ cấp dưỡng của anh với vợ cũ.

Căn cứ theo các điều luật trên, anh Kha không có nghĩa vụ cấp dưỡng cho vợ trong trường hợp này.

Tuy nhiên, hiện vợ cũ của anh Kha đang gặp khó khăn không tự lo được cho bản thân. Nếu trong khả năng tài chính, anh Kha vẫn nên hỗ trợ cho người vợ cũ.