Gia đình tôi có xe bán tải hiệu Ford Ranger. Vậy khi chở hàng thì chiều cao tối đa có thể chở hàng hóa trên thùng phía sau của xe là bao nhiêu? Có thể chở vượt ra ngoài chiều dài thùng xe hay không, nếu vượt thì được phép vượt bao nhiêu? Trong trường hợp chở hàng hóa vượt quá tiêu chuẩn quy định thì bị phạt như thế nào?

Bạn đọc Khang Nguyễn (Đồng Nai)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Hiện nay giới hạn chiều cao và chiều dài xếp hàng hóa của xe được quy định tại Thông tư 46/2015 của Bộ GTVT.

Cụ thể, Điều 18 Thông tư 46 quy định đối với xe tải thùng hở, hàng hóa xếp trên xe vượt quá chiều cao của thùng xe phải được chằng buộc, kê, chèn chắc chắn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ. Chiều cao xếp hàng hóa cho phép không vượt quá chiều cao quy định dưới đây, tính từ điểm cao nhất của mặt đường xe chạy trở lên:

- Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ năm tấn trở lên (ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe): Chiều cao xếp hàng hóa không quá 4,2 m.

- Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 2,5 tấn đến dưới năm tấn (ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe): Chiều cao xếp hàng hóa không quá 3,5 m.

- Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 2,5 tấn (ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe): Chiều cao xếp hàng hóa không quá 2,8 m.

Về chiều dài hàng hóa khi chở, Điều 19 Thông tư 46 quy định chiều dài xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không được lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ thiết kế của xe và không lớn hơn 20 m.

Do đó, căn cứ vào khối lượng hàng hóa chuyên chở ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe để xác định chiều cao và chiều dài hàng hóa được phép chở.

Ngoài ra, khoản 4 Điều 24 Nghị định 46/2016 quy định phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe tải. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một tháng đến ba tháng.

Lưu ý, theo Quy chuẩn 41:2016/BGTVT thì xe tải là ô tô để chở hàng hoặc thiết bị chuyên dùng có khối lượng chuyên chở cho phép xác định theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 1,5 tấn trở lên.

Theo đó, những xe bán tải nào có khối lượng chuyên chở cho phép từ 1,5 tấn trở lên mà chở hàng hóa vượt quá giới hạn chiều cao cho phép thì bị phạt tiền 2-3 triệu đồng.