Tôi muốn mua một xe gắn máy cũ của người bạn để đi làm. Tuy nhiên, xe này lại được bạn tôi mua lại từ một người khác, khi mua, bạn tôi không làm thủ tục sang tên, người bán cũng đã dọn đi nơi khác, mất liên lạc. Nay giấy chứng nhận đăng ký xe lại bị mất. Trong trường hợp này, nếu mua xe, tôi có làm được thủ tục sang tên xe hay không? Tôi và bạn tôi sinh sống cùng một tỉnh.

Bạn đọc Cao Tấn Đạt (datcao…yahoo.com).

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 24 Thông tư 15/2014 của Bộ Công an quy định về giải quyết đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh đối với trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ đăng ký gồm:

- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Với quy định như trên, trường hợp của anh Đạt vẫn có thể thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe.