Tôi bị xúc phạm danh dự bằng lời nói thì có thể đưa họ ra tòa không?

Huynh thi kim Hue (Kimhue.huynh1975@gmail.com

Luật sư LÊ VĂN HOANTrưởng Văn phòng luật sư Lê Văn, trả lời: Theo Điều 24 Bộ luật Dân sự quy định quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân. Ngoài ra, theo Điều 25 bộ luật này thì khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm thì người đó có quyền:

1. Tự mình cải chính;

2. Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai;

3. Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại.

Như vậy, bạn có quyền lựa chọn ba cách xử lý khi quyền nhân thân bị xâm phạm. Khi bạn bị người khác xúc phạm danh dự (bằng lời nói) thì bạn có quyền khởi kiện ra tòa để yêu cầu tòa án buộc người đó xin lỗi, cải chính và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Lưu ý, người khởi kiện khi nộp đơn cần kèm theo bằng chứng hoặc nêu rõ nhân chứng biết, chứng kiến vụ việc.