Theo đó, công dân nam, nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xem xét tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Tiêu chuẩn để công dân được tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND gồm:

- Có bằng tốt nghiệp THPT (cấp 3) trở lên. Tại các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (cấp 2);

- Không có tiền án, tiền sự; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dục bắt buộc;

- Có phẩm chất, đạo đức, tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú, học tập, công tác tín nhiệm;

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe…

- Có lý lịch rõ ràng;

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10-10-2019.