Ông Nguyễn Ngọc Kim, Trưởng phòng Kinh doanh Bưu điện TP, cho biết gói dịch vụ hành chính công chuyển phát tại nhà phục vụ người dân gồm chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hồ sơ lý lịch tư pháp, giấy đăng ký xe, kết quả xét nghiệm, giấy phép đăng kí kinh doanh...

Đến nay đã có hơn 700.000 bộ  hồ sơ được Bưu điện TP xử lý, riêng năm 2015 đã có trên 500.000 bộ hồ sơ được phát trả thành công tại 150 điểm tiếp nhận dịch vụ trên địa bàn TP.  


 Dịch vụ trả phát hồ sơ qua bưu điện

"Bưu điện TP đã đồng hành thực hiện chủ trương "một cửa một dấu" của TP trong việc cung cấp nhóm dịch vụ liên quan đến hành chính công, tạo thêm nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu của đông đảo người dân, góp phần hạn chế đi lại nhiều lần, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông" -ông Kim đánh giá.

Năm 2016, Bưu điện TP phấn đấu kết nối dữ liệu với 80% cơ quan hành chính, nhận và phát trả thành công một triệu hồ sơ. Dự kiến đầu tháng 3, Bưu điện TP tổ chức ứng dụng smartphone trong khâu nhận và trả kết quả hồ sơ tận nhà, đồng thời thông tin nhận và phát hồ sơ được cập nhật tức thời, chính xác trên hệ thống bưu điện.