Đây là một chương trình nhân văn nhằm giảm bớt khó khăn trong việc di chuyển đối với đối tượng là thương binh, bệnh binh và người khuyết tật; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thương binh, bệnh binh và người khuyết tật trên toàn TP tiếp cận hệ thống vận tải hành khách công cộng là xe buýt.

Thông qua các hoạt động thiết thực của chương trình, trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút người dân hưởng ứng và sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm thiểu kẹt xe, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị và phát triển hệ thống giao thông công cộng.

Cụ thể, kế hoạch sẽ được thực hiện liên tục và kéo dài trong hai năm 2017 và 2018.

• Đối tượng được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí là thương binh, bệnh binh và người khuyết tật.

• Thời gian cấp thẻ dự kiến tổ chức vào thứ Năm của tuần thứ hai và tuần cuối cùng mỗi tháng.

• Địa điểm tại UBND của 24 quận/huyện trên địa bàn TP.

• Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ 30% để lại từ nguồn xử phạt vi phạm hợp đồng dịch vụ vận tải công cộng đô thị của các doanh nghiệp vận tải.

Trung tâm có hai hình thức cấp phát thẻ. Một là cấp thẻ tập trung từ quá trình thu thập số liệu thương binh, bệnh binhngười khuyết tật của từng quận/huyện trên địa bàn TP để phát thư mời và tập trung các đối tượng ưu tiên này đến UBND làm thủ tục, thực hiện phát hành thẻ.

Hai là cấp thẻ riêng lẻ. Trung tâm sẽ tiếp nhận hồ sơ xin cấp thẻ đi xe buýt miễn phí tại Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng, địa chỉ 102 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Sau đó trung tâm chuyển trả thẻ đi xe buýt miễn phí đến người nhận qua bưu điện bằng thư bảo đảm.