(PL)- Ngày 6-5, Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo truyền đạt kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận về việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn TP.

Theo đó, mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2013-2015 là đào tạo khoảng 118.000 lao động nông nghiệp, nâng tỉ lệ lao động nông thôn đã qua đào tạo đạt ít nhất 70% vào cuối năm 2015. Lao động sau học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ có hiệu quả cao hơn, đạt ít nhất 75%-80%.

UBND TP nhìn nhận sau ba năm thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác này còn những mặt hạn chế: tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề chưa đạt chỉ tiêu, chất lượng, công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm chưa hỗ trợ thiết thực cho người học, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giảng dạy chưa theo kịp thực tế…

THU HƯƠNG