Trạm chờ xe buýt bẩn như vầy, ai dám ngồi? - ảnh 1

Trước hình ảnh này, tôi và một hành khách khác đã chẳng dám ngồi ghế khi chờ đón xe.