Khoảng cách an toàn từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 500 m.

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư 23/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

Điều 5 của Thông tư 23/2019 có nêu khoảng cách từ trang trại chăn nuôi đến các khu vực khác. Cụ thể:

Đối với trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ: Khoảng cách từ trang trại đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 100 m; đến trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 150 m.

Đối với trang trại chăn nuôi quy mô vừa: Khoảng cách từ trang trại đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 200 m; đến trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu là 300 m.

Đối với trang trại chăn nuôi quy mô lớn: Khoảng cách từ trang trại đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400 m; đến trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 500 m.

Khoảng cách giữa hai trang trại chăn nuôi của hai chủ thể khác nhau tối thiểu là 50 m. Thông tư 23/2019 có hiệu lực từ ngày 15-1-2020.

TRÚC PHƯƠNG