Trụ đèn giữa đường quá nguy hiểm! - ảnh 1
Điều đáng nói là đường mở rộng và nâng cấp đã sử dụng nhiều tháng nay nhưng trụ đèn không được dời vào vị trí thích hợp.

Mong cơ quan chức năng sớm dời trụ để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.