Trụ điện này còn nằm ngay đoạn rẽ vào trạm xăng dầu nên không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đường.

Trụ điện án ngữ giữa đường - ảnh 1

Mong cơ quan chức năng sớm di dời trụ điện này vào vị trí phù hợp, an toàn hơn.