Trụ điện giữa đường - ảnh 1
Người dân khu vực nơi đây rất mong cơ quan chức năng sớm di dời trụ điện này để đảm bảo an toàn cho người dân ra vào hẻm.