Theo Nghị định 74 của Chính phủ ban hành ngày 15-7, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện học tập cho học sinh, sinh viên (HSSV), Chính phủ đã quyết định bổ sung thêm đối tượng được miễn học phí, bắt đầu áp dụng từ ngày 1-9, đó là SV học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; HSSV, học viên các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y và giải phẫu bệnh; HSSV người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Trẻ em học mẫu giáo và HS phổ thông có cha mẹ thuộc cận nghèo; HS tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề hoặc học trung cấp chuyên nghiệp được giảm 50% học phí. HSSV các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo tuồng, cải lương, múa xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cũng được giảm 70% học phí. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập phải công khai mức học phí cho từng năm học và dự kiến cả khóa học để người học biết trước khi tổ chức tuyển sinh.

Ngoài ra, Quyết định 36 ban hành ngày 18-6 của Thủ tướng Chính phủ quy định từ ngày 1-9, HS tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ học tập. Cụ thể, HS tiểu học và trung học cơ sở đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú; HS bán trú tại các trường công lập ở khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn hoặc có hộ khẩu thường trú tại khu vực này và không hưởng chế độ nội trú, có nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở không thể đi về trong ngày sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng trong không quá chín tháng/năm học/HS.

ĐẶNG LIÊN giới thiệu