Hằng năm, Thái Bình có khoảng 3.000 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài, nguồn kiều hối gửi về trên 1.000 tỷ đồng/năm, trong đó thị trường Hàn Quốc thu hút đến 2.000 lao động. Song từ cuối năm 2010 bắt đầu xuất hiện tình trạng người lao động hết hạn hợp đồng không về nước mà ở lại cư trú bất hợp pháp. Điều này vi phạm pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc, khiến phía Hàn Quốc tạm dừng tiếp nhận lao động mới tại Việt Nam và ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của lao động Việt Nam ở Hàn Quốc.

Theo thống kê của Trung tâm Lao động ngoài nước, Thái Bình là một trong 5 tỉnh đứng đầu toàn quốc về số lao động hết thời hạn hợp đồng không về nước.

Để cải thiện tình trạng trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thái Bình đã tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, vận động gia đình có con em đang lao động tại Hàn Quốc cam kết hết hạn hợp đồng về nước tại 4 huyện: Vũ Thư, Tiền Hải, Thái Thụy, Đông Hưng. Đồng thời tuyên truyền chính sách ưu đãi của Hàn Quốc và Việt Nam đối với người lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn trên Đài Phát thanh xã, phường, thị trấn.

 
Theo Thu Hoài (CAND)