Gần đây, một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã đua nhau phát hành trái phiếu dưới hình thức tính lãi mà theo đó chủ sở hữu trái phiếu được ưu tiên mua bán căn hộ.

Theo tôi, đây thực chất là việc huy động vốn khi dự án chưa xây dựng xong phần móng và hoàn toàn trái pháp luật. Cách làm này chẳng khác gì hình thức hợp tác đầu tư, góp vốn, giữ chỗ... mà nhiều doanh nghiệp đã bị thổi còi thời gian qua.

Theo quy định, việc phát hành trái phiếu phải kèm theo phương án sử dụng, trả nợ vốn và phải bảo đảm quyền lợi của các nhà đầu tư. Việc hoán chuyển tiền vốn và lãi suất mua trái phiếu thành tiền mua căn hộ chỉ nhằm hợp thức hóa việc nhận tiền ứng trước từ nhà đầu tư, không phù hợp Điều 39 Luật Nhà ở.

Trên thực tế, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản gặp rất nhiều khó khăn. Đáng kể nhất là những nhiêu khê trong các thủ tục liên quan như giải tỏa, đền bù, thỏa thuận quy hoạch, giấy phép xây dựng; kế đến là nguồn vốn đầu tư. Để trụ được, nhiều doanh nghiệp đã lách luật (kiểu phát hành “trái phiếu ưu tiên” là một ví dụ) mà nếu không kịp thời ngăn chặn thì sai phạm sẽ nhân rộng.

Nên chăng Quốc hội cần sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng cho phép các doanh nghiệp được huy động vốn đến 30% ngay sau khi được phê duyệt thiết kế. Đây sẽ là giải pháp hạn chế sự đổ vỡ và phá sản hàng loạt của nhiều doanh nghiệp bất động sản như ai đó đã cảnh báo.

Luật sư LƯƠNG KHẢI ÂN (Đoàn luật sư TP.HCM)