Trước tiên, cán bộ, công chức phải có thái độ văn minh, lịch sự trong khi thi hành công vụ, nhất là khi tiếp xúc với người dân. Người dân khi đến các cơ quan nhà nước mặc nhiên trở thành khách hàng của các cơ quan này nên cần phải được đối xử lịch sự, lễ phép, kể cả khi họ có những yêu cầu không chính đáng, không hợp pháp. Ngoài ra, cán bộ, công chức phải thực hiện tác phong làm việc hiện đại, khoa học, thể hiện trong giờ giấc, quy tắc làm việc, cách ăn mặc...

Kế tiếp, cán bộ, công chức phải thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong cơ quan của mình. Mặc dù yêu cầu về “công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn” đã được đưa ra từ lâu và hằng năm đều có kiểm tra, chấm điểm nhưng trên thực tế nhiều cơ quan chưa thực hiện nghiêm. Chẳng hạn, tại một số nơi, bãi giữ xe không được tổ chức ngăn nắp, lại thu quá giá quy định; không có thùng rác; cán bộ, công chức hút thuốc ngay trong phòng làm việc... Thậm chí có cán bộ, công chức bỏ ra ngoài ngồi quán xá trong lúc người dân đang chờ thực hiện các yêu cầu...

Niềm nở, ân cần khi tiếp xúc với dân là một trong những nét đẹp văn minh trong công sở. (Ảnh chụp tại Phòng Công chứng số 1, TP.HCM) Ảnh: HTD

Tiếp nữa, cán bộ, công chức phải thực hiện tốt các yêu cầu về văn minh đô thị ngay tại gia đình mình, khu phố mình. Khi về khu dân cư, cán bộ, công chức là công dân tại địa phương đó, cũng là người nắm rõ các chủ trương, chính sách nên phải tích cực thực hiện vừa với tư cách là một người dân vừa với tư cách là một “người của nhà nước”, như vệ sinh nhà mình và khu vực quanh nhà; bỏ rác đúng nơi, đúng giờ; phơi phóng quần áo ngăn nắp, gọn ghẽ... Ngoài ra, cán bộ, công chức cũng phải tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã được phát động từ mấy năm trước nhưng kết quả chưa cao, một phần là do thiếu “đầu tàu” gương mẫu và có khả năng khơi gợi tính tự giác trong cộng đồng. “Đầu tàu” đó chính là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, những người đang làm việc ở các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, các biện pháp tuyên truyền vận động, giáo dục, chế tài... cũng cần được thực hiện thường xuyên, kiên quyết với nhiều hình thức phong phú, phù hợp cho từng đối tượng, từng địa phương.

TRỊNH MINH GIANG (Quận Thủ Đức)