(PL)- Mới đây, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Hà Tĩnh đã có đề xuất cơ quan chức năng nghiên cứu tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH tự nguyện. 

Trả lời vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP thì từ ngày 1-1-2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ % trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Các mức hỗ trợ được chia ra là 30% đối với người thuộc hộ nghèo, 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng còn lại.

Bên cạnh đó, Chính phủ khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện cho phù hợp.

Như vậy, chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện mới được triển khai từ ngày 1-1-2018, trong quá trình triển khai Bộ sẽ có đánh giá cụ thể về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đề xuất trong việc hoàn thiện chính sách và có thể xem xét, kiến nghị việc tăng mức hỗ trợ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

PX