Mới đây, công an khu vực đến nhà tôi kiểm tra đột xuất lúc 23 giờ. Nhất thời tôi không tìm được sổ đăng ký tạm trú và vợ chồng tôi đã bị tạm giữ CMND. Chúng tôi sẽ bị xử phạt thế nào?

Nguyễn Việt Quốc (ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn)

Luật sư NGUYỄN HỮU DANH trả lời: Điều 11 Nghị định 150 ngày 12-12-2005 của Chính phủ quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đến 100.000 đồng đối với một trong những hành vi như không thực hiện đúng quy định về đăng ký điều chỉnh, bổ sung hoặc những thay đổi khác về hộ khẩu, nhân khẩu; không thực hiện đúng những quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng; không xuất trình sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể, chứng nhận tạm trú có thời hạn khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra.

Ông sẽ bị xử phạt theo các hình thức nêu trên.

2. Phạt tự ý bỏ hợp đồng

Năm 2002, tôi qua Nhật thực tập theo hợp đồng với một công ty môi giới tu nghiệp sinh. Làm được một năm hai tháng thì tôi nghỉ việc. Sáu năm sau, tôi về nước và đến xin lại tiền thế chân nhưng công ty môi giới không trả với lý do tôi phải đền hợp đồng. Công ty nói vậy có đúng không?

Lê Hoàng (ấp 5, Giồng Trôm, Bến Tre)

Luật sư ĐẶNG NGỌC CHÂU trả lời: Theo Điều 2 Quyết định 68 ngày 2-5-2001 của Thủ tướng Chính phủ, các công dân Việt Nam đi tu nghiệp, thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, Hàn Quốc thông qua các doanh nghiệp Việt Nam làm dịch vụ cung ứng tu nghiệp sinh tự ý bỏ hợp đồng tu nghiệp thì bị xử lý như sau: Bồi thường cho doanh nghiệp làm dịch vụ cung ứng tu nghiệp sinh (gọi tắt là “doanh nghiệp Việt Nam”) những thiệt hại và chi phí có liên quan đến việc tự ý bỏ hợp đồng. Các chi phí này bao gồm: chi phí tuyển dụng, đào tạo phục vụ cho việc đi tu nghiệp tại Nhật Bản, Hàn Quốc; phí dịch vụ của các tháng còn lại theo hợp đồng đi tu nghiệp ở nước ngoài đã ký kết với doanh nghiệp Việt Nam; các khoản tiền phạt, tiền bồi thường mà doanh nghiệp Việt Nam phải trả cho doanh nghiệp tiếp nhận của nước sở tại; các thiệt hại thực tế, hợp lý khác mà việc tự ý bỏ hợp đồng đã gây ra cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đ.LIÊN ghi