Khi các sở chức năng của TP.HCM cứ liên tục kêu rêu về vấn nạn người lang thang xin ăn thì tôi được biết nhiều phường đã cố tình giấu nhẹm việc này để khỏi phải lo toan và nhất là không bị mất điểm thi đua (!?).

Theo tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến-văn hóa giai đoạn 2007-2010 được UBND TP.HCM ban hành, khu dân cư đạt từ 85 đến 95 điểm sẽ được xét công nhận khu dân cư tiên tiến, từ 96 đến 100 điểm sẽ được xét công nhận khu dân cư văn hóa. Đáng nói là có những quy định dễ khiến cán bộ địa phương đối phó theo ý riêng. Chẳng hạn như tại tiêu chuẩn 5 (được tính là 12 điểm) có một trong những điều kiện bắt buộc để được trọn số điểm trên là “Khu dân cư không có trẻ em lang thang, đi xin ăn; không có trường hợp lạm dụng lao động trẻ em, hành hạ, ngược đãi trẻ em…”. Vì muốn đạt khu dân cư tiên tiến, văn hóa, cán bộ sẽ giấu đi tình trạng trẻ lang thang, xin ăn; trẻ bị lạm dụng, ngược đãi… trên địa bàn mình để đưa ra những báo cáo trong veo. Hoặc như quy định khu dân cư nào giúp các hộ trong diện xóa đói giảm nghèo thoát nghèo thì được hai điểm. Nếu số hộ trong diện xóa đói giảm nghèo thoát nghèo không đạt đúng tỷ lệ % theo quy định thì sẽ bị trừ ba điểm. Như vậy dễ dẫn đến khả năng vì muốn đạt khu dân cư văn hóa mà có những hộ bị cho thoát nghèo sớm dù vẫn còn nghèo v.v…

Được biết, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố) đang cho tổng rà soát những tiêu chí chưa phù hợp trong bộ tiêu chí khu dân cư tiên tiến-văn hóa. Hy vọng với bộ tiêu chí mới, những đối tượng như người nghèo, trẻ em… sẽ được chăm sóc, bảo vệ trong khả năng tốt nhất có thể.

ĐÔNG YÊN (Phường 13, quận Tân Bình)