Hố ga này rất sâu và hở to. Nếu ai đi trên đoạn đường này không để ý rất dễ bị sẩy chân xuống hố ga dẫn đến tai nạn (ảnh 1).

Đã khắc phục hố ga nguy hiểm - ảnh 1
Sau khi báo phản ánh, cơ quan chức năng đã khắc phục, hố ga an toàn (ảnh 2).