Góc ảnh - ảnh 1

Đây là hình ảnh thường thấy ở các nhà chờ xe buýt, khiến khách dừng chân bất tiện trong việc chờ xe buýt, nhất là lúc trời mưa.