Quận 1 lý giải việc thu phí giữ xe ở sân UBND
Một số người dân phản ánh khi đến gửi xe ở UBND quận 1 thì bị thu phí giữ xe, trong khi Chính phủ đã có quy định cơ quan hành chính nhà nước phải bố trí khu vực để phương tiện giao thông cho người đến giao dịch, làm việc và không thu phí.

Chị TTH thắc mắc: “Trước kia bãi giữ xe được đặt trên vỉa hè Công xã Pari, không do ủy ban quản lý thì thu phí đã đành. Nay trả lại mỹ quan đô thị cho thành phố, bãi xe trên bị dẹp, quận 1 đã thành lập một bãi giữ xe trong sân cơ quan nhưng lại thu phí thì có hợp lý không?”.

Lý giải điều này, đại diện UBND quận 1 cho biết thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2007/QD-TTg ngày 1-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ và chủ trương của UBND quận 1 tại Văn bản số 1499/UBND-KT ngày 29-6-2015 về yêu cầu chấp hành quy định giữ xe miễn phí tại cơ quan hành chính nhà nước, UBND quận đã bố trí một phần sân của ủy ban (cổng 47 Lê Duẩn) để thực hiện giữ xe cho người dân, khách đến liên hệ công tác được thuận tiện và miễn phí.

Quận 1 lý giải việc thu phí giữ xe ở sân UBND - ảnh 1
Bãi giữ xe quận 1 thu phí đối với khách thăm quan đường sách. Ảnh: SGGP

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho du khách đến đường sách được gửi xe thuận tiện, bãi giữ xe của ủy ban đã đồng ý hỗ trợ địa điểm theo đề nghị của ban quản lý đường sách và khách tham quan đường sách sẽ trả phí giữ xe theo quy định.

Người dân đến ủy ban liên hệ công việc cần lưu ý trước cổng bãi giữ xe và tại bàn bảo vệ trước trụ sở đều có hướng dẫn đóng dấu miễn phí vào thẻ xe. Đồng thời, Văn phòng HĐND và UBND quận 1 đã làm việc với nhân viên giữ xe (là nhân viên của ban quản lý Công ty TNHH Đường sách TP.HCM) lưu ý khi khách đến làm việc mà quên đóng dấu thẻ xe thì hướng dẫn khách liên hệ bộ phận bảo vệ cơ quan để được đóng dấu miễn phí.

ĐÀO TRANG