Ban hành hướng dẫn tương trợ tư pháp về dân sự

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài yêu cầu tòa án Việt Nam thực hiện tương trợ tư pháp thì phải nộp lệ phí là 5 triệu đồng cho Bộ Tư pháp (…). Cá nhân, tổ chức Việt Nam yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết vụ việc dân sự làm phát sinh yêu cầu ủy thác tư pháp ra nước ngoài thì phải nộp lệ phí cho Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật. Trường hợp nước được yêu cầu thực hiện tương trợ tư pháp yêu cầu đóng chi phí để thực hiện ủy thác tư pháp thì Bộ Tư pháp thông báo cho cá nhân, tổ chức Việt Nam về việc nộp chi phí theo quy định của Việt Nam và của nước được yêu cầu.... Hồ sơ ủy thác tư pháp chỉ được lập và gửi ra nước ngoài sau khi cá nhân, tổ chức đã nộp chi phí thực hiện ủy thác tư pháp theo quy định.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết sau hơn ba năm thi hành Luật Tương trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và TAND Tối cao đã thấy những vướng mắc, khó khăn, nhất là tình trạng tồn đọng án tại các tòa án vì lý do ủy thác tư pháp theo yêu cầu của tòa án không nhận được hay chậm nhận kết quả thực hiện các ủy thác tư pháp. Nhiều quy định của luật còn khá chung nên tòa án và các cơ quan thi hành pháp luật khác còn lúng túng, khó khăn trong việc yêu cầu phía nước ngoài tương trợ tư pháp đối với vụ việc mình đang giải quyết…

Đ.MINH

Nóng hôm nay: Ischool Nha Trang sẽ tìm đối tác mới cung cấp suất ăn

Nóng hôm nay: Ischool Nha Trang sẽ tìm đối tác mới cung cấp suất ăn

(PLO)- Nóng hôm nay 28-11 sẽ có những nội dung chính sau đây: TP.HCM đề nghị nới room tín dụng, lập Quỹ bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp; Ischool Nha Trang sẽ tìm đối tác mới cung cấp suất ăn; Tạm giữ tài xế lùi xe đột ngột làm chết 3 mẹ con ở Phú Yên; Phải đền bù nếu hoàn thuế chậm cho doanh nghiệp.