Bán tiếp 28.000 vé tàu tết

Khoảng 28.000 chỗ các ga từ Sài Gòn đến Huế và ngược lại được đưa lên website vetau.com.vn để khách hàng đặt chỗ. Tiếp đó, từ ngày 28-11 đến 8-12, ga Sài Gòn sẽ bán vé cho các đơn vị tập thể đã đăng ký.

Tính đến 14 giờ ngày 21-11, có hơn 14.000 phiếu đặt chỗ (đợt 1) thành công, tương ứng 31.700 vé. Có hơn 16.000 chỗ đi tàu trước và sau tết đã được thu hồi. Từ ngày 1-12, Công ty KSG sẽ đưa những chỗ còn lại đi tất cả các ga lên mạng, sau ngày 10-12 đưa tất cả số chỗ bị thu hồi lên mạng.

L.ĐỨC - H.TUYÊN