Bất động sản là ngành nộp thuế lớn cho TP.HCM

Đáng chú ý, thị trường bất động sản ấm lên đã đóng góp lớn vào số thu trên địa bàn. Cụ thể, trong bốn tháng qua, số thu từ bất động sản đã tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Cơ quan trên cũng cho hay tốc độ tăng thu trong năm tháng qua của TP.HCM cao hơn mức trung bình của cả nước. Số thu thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 25%, thuế giá trị gia tăng tăng 17%, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 13,56% và thuế thu nhập cá nhân tăng gần 16%.

Còn chia theo khu vực kinh tế thì khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và ngoài quốc doanh đều tăng, riêng khu vực ngoài quốc doanh tăng tới hơn 34%.