(PL)- “Quận Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú còn lúng túng trong việc giải quyết đề nghị mua nhà thuộc sở hữu nhà nước của người dân và hiện có khoảng 1.000 hồ sơ đề nghị mua nhà chưa được giải quyết”.

 

UBND TP.HCM vừa có báo cáo với Thủ tướng về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ở địa phương.

UBND TP cho hay theo Nghị định 34/2013 (thay thế Nghị định 61/1994), cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là UBND cấp tỉnh. Cơ quan quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ở địa phương là Sở Xây dựng. UBND cấp huyện không được phân cấp, ủy quyền. Do vậy, UBND TP đã kiến nghị Thủ tướng được áp dụng cơ chế đặc thù trong phân cấp, ủy quyền quản lý, sử dụng nhà nhưng không được chấp thuận. Trong thời gian chờ ý kiến (từ tháng 6-2013, thời điểm Nghị định 34 có hiệu lực đến tháng 4-2014), TP tạm ngưng bán nhà cho người thuê.

Tuy vậy, UBND TP vẫn chỉ đạo Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quản lý nhà tiếp nhận, hoàn chỉnh hồ sơ bán nhà ở tránh ách việc của người dân. Quá trình triển khai thực tế, các quận 1, 3, 5, 10 và Thủ Đức đã thực hiện tốt việc bán nhà. Nhưng các quận Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú còn lúng túng. Ở các nơi này có lượng hồ sơ tồn khá lớn, khoảng 1.000 đơn, trong đó chủ yếu đơn nộp trước năm 2015. “Nếu bây giờ bán nhà thì phải áp dụng đơn giá năm 2015 cho tất cả trường hợp trên. Giá bán tính theo bảng giá đất năm 2015 cao hơn giá năm 2014 sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Nguyên nhân là do cơ quan nhà nước chậm bán nhà nên có thể phát sinh khiếu nại” - UBND TP lo ngại.

Vì vậy, TP kiến nghị Thủ tướng cho phép áp dụng bảng giá đất 2014 để tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trong thời gian như đã nêu trên.

VIỆT HOA