(PL)- Bộ Xây dựng vừa có tờ trình về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Theo đó tỉ lệ quy hoạch chi tiết đô thị đạt trên 30%, quy hoạch phân khu đạt trên 70%, quy hoạch chung đô thị đạt 100%.

Tỉ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu một số nơi còn thấp.

Theo Bộ Xây dựng, một số địa phương chưa kiên quyết thu hồi các dự án phát triển đô thị chậm triển khai hoặc không còn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển. Một số dự án khu đô thị vẫn còn thiếu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân khi đến ở.

Mặt khác, quá trình phát triển đô thị mới chưa có kế hoạch, chưa tính toán các nguồn lực thực hiện. Điều này đã dẫn đến tình trạng đầu tư dự án phát triển đô thị, nhà ở tràn lan, tự phát, thiếu đồng bộ. Nhiều dự án thiếu nguồn lực thực hiện nên đầu tư dở dang dẫn đến “dự án treo”, “quy hoạch treo” làm lãng phí các nguồn lực xã hội, nhất là tài nguyên đất đai, đồng thời tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản nói riêng và sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung.

H.VÂN