Con số DN BĐS thành lập trên giảm 16,6%; đồng thời vốn đăng ký của các DN BĐS là 85.164 tỉ đồng, giảm đến 79,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tình hình cấp phép đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ ngày 1-1 đến 20-9, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào TP là 2,35 tỉ USD, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, cấp mới có 404 dự án với vốn đăng ký đạt 380,3 triệu USD, giảm 43,8% về số giấy phép và giảm 6,7% về vốn so với cùng kỳ. Vốn đăng ký vẫn tiếp tục tập trung chủ yếu ở ba ngành là kinh doanh BĐS, thương nghiệp và vận tải kho bãi.

Trong đó, ngành kinh doanh BĐS chiếm 56% về vốn đăng ký cấp mới, tương đương 214,1 triệu USD. Doanh thu từ dịch vụ kinh doanh BĐS ước đạt 144.412 tỉ đồng, chiếm 62,8% tổng doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác, giảm 21,1% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng giảm 2,86% so với tháng trước, chủ yếu do nhóm nhà ở thuê giảm 1,79% từ việc chủ nhà giảm giá nhằm chia sẻ khó khăn với khách thuê trong thời điểm dịch COVID-19.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, thời điểm quý IV-2021 (đặc biệt hai tháng 10 và 11) sẽ là cơ hội để DN kịp đẩy mạnh gia tăng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đáp ứng mức tiêu thụ bùng nổ vào dịp lễ, tết cuối năm, giảm thiểu thiệt hại do ngừng hoạt động kéo dài trong quý III-2021.

Để hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ vừa chiến thắng dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân vừa ổn định xã hội, hỗ trợ DN vượt khó, đưa nền kinh tế của TP trở lại vị thế dẫn đầu cả nước thì trong ba tháng cuối năm 2021 cần tập trung giải quyết nhanh nhiều nội dung.

Trong các nội dung đó, Cục Thống kê TP cũng đề nghị TP tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai; giải quyết các xung đột pháp lý về thủ tục giao đất, xác định đơn giá bồi thường, thủ tục thanh quyết toán xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, TP cũng cần tăng cường siết chặt kỷ cương trong đầu tư, xây dựng, quản lý vốn nhưng phải tạo môi trường để đổi mới, sáng tạo.