Bộ Xây dựng hướng dẫn về vay tiền ưu đãi mua nhà
(PL)- Trường hợp vay tiền để xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở, người vay tiền phải là người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại phường, thị trấn, đồng thời có tên trong giấy đỏ gắn liền với đất của căn nhà định xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa.

Việc cần có xác nhận của cơ quan BHXH đối với trường hợp tạm trú là cần thiết và cơ quan thu BHXH có trách nhiệm xác nhận. Quy định này nhằm xác định người đó đang làm việc tại địa phương nơi có dự án nhà ở. Mới đây, hướng dẫn của Bộ Xây dựng về việc cho vay hỗ trợ nhà ở trong gói 30.000 tỉ đồng cho biết như trên.

Ngoài ra, quy định chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức được hiểu là hộ gia đình, cá nhân chưa được mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, chưa được Nhà nước hỗ trợ tiền để xây dựng hoặc cải tạo nhà ở, chưa được cấp đất hoặc cấp nhà và các hỗ trợ khác có liên quan đến nhà ở, đất ở.

Người lao động có thu nhập thấp là người làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoặc lạo động tự do tại khu vực đô thị có mức thu nhập không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Về nội dung xác nhận khách hàng chưa có nhà ở và đang đi thuê nhà ở hoặc mới có đất, chưa có nhà ở trên đất và muốn vay để xây dựng mới nhà ở có thể viết bổ sung vào giấy xác nhận.

Theo số liệu tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến đầu năm nay có 34 dự án nhà ở xã hội được cam kết cho vay với số vốn khoảng 4.400 tỉ đồng và 11.600 hộ gia đình, cá nhân được cam kết cho vay với số tiền là khoảng 5.000 tỉ đồng từ gói tín dụng 30.000 tỉ đồng.

HOÀNG VÂN