UBND TP cũng đồng ý theo đề xuất của Công ty Cửu Long và đặt ra ra yêu cầu việc cải tạo, chỉnh trang phải có thiết kế đẹp, phù hợp và hài hòa, kết nối giao thông đồng bộ, đảm bảo vệ sinh, hạn chế ảnh hưởng đến cây xanh và kinh doanh trực tiếp tại khu vực này. Nhiệm vụ quy hoạch thiết kế cải tạo, chỉnh trang phải được trình UBND TP xem xét, quyết định trong tháng 5-2015 (có hình phối cảnh minh họa). Tuy nhiên, việc Công ty Cửu Long khai thác, kinh doanh ở công viên này chỉ là tạm thời và khi nào Nhà nước có nhu cầu sử dụng thì sẽ thu hồi vô điều kiện.

Hiện ở khu B của công viên này có bãi giữ xe vi phạm giao thông, do Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong quản lý. UBND TP yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP (thuộc Sở TN&MT) nhanh chóng khảo sát, giao 15.000 m2 đất trống mà trung tâm quỹ đất quản lý làm nơi di dời bãi giữ xe vi phạm giao thông. Việc di dời lượng xe đang tạm giữ và hoạt động giữ xe vi phạm giao thông đang thực hiện ở Công viên 23-9 phải được hoàn tất trong tháng 5-2015 để bàn giao đất công viên cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trước đó, TP.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cửu Long được nâng cấp một phần Công viên 23-9 ở khu B để khai thác tạm thời dịch vụ mua sắm, vui chơi, giải trí cho người dân và khách du lịch. Theo đó, Công ty Cửu Long được khai thác tạm khu B của công viên trong thời hạn hai năm và sẽ thu hồi vô điều kiện khi Nhà nước có nhu cầu. Nếu sau hai năm, TP.HCM vẫn chưa có nhu cầu sử dụng thì sẽ xem xét gia hạn.

GIA NGHĨA