UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện cải tạo, chuyển đổi cột ăngten thu phát sóng thông tin di động BTS từ cột ăngten loại cồng kềnh sang loại cột ăngten không cồng kềnh hoặc ngụy trang, thân thiện môi trường, phù hợp cảnh quan đô thị giai đoạn năm 2017 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, từ năm 2017 –2020 sẽ ưu tiên cải tạo, chuyển đổi ở khu vực trung tâm TP.HCM và 13 quận nội thành hiện hữu với một phần ở 6 quận phát triển của TP.HCM. Số lượng trạm BTS cần thực hiện cải tạo, chuyển đổi giai đoạn này là 1.475 trạm.

Cải tạo hơn 5.000 công trình thu phát sóng di động - ảnh 1
TP.HCM sẽ cải tạo các trạm BTS để phù hợp với cảnh quan đô thị

Đến năm 2025, TP.HCM sẽ hoàn tất cải tạo, chuyển đổi cột ăngten của trạm BTS loại 2 từ loại cồng kềnh sang cột ăngten không cồng kềnh hoặc ngụy trang, thân thiện môi trường, phù hợp cảnh quan đô thị đối với 19 quận của TP.HCM và các khu vực thị trấn, khu đô thị, khu dân cư tập trung đông tại 5 huyện ngoại thành. Đồng thời sẽ hoàn tất cải tạo, chuyển đổi 3.742 trạm BTS.

Trước đó, UBND TP.HCM đã chấp thuận việc giữ nguyên hiện trạng hạ tầng viễn thông của 2.748 trạm BTS của Chi nhánh Viettel TP.HCM đã xây dựng, lắp đặt và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2003 đến nay. Theo UBND TP.HCM, mục đích của việc này là để cung cấp dịch vụ thông tin di động cho người dân và doanh nghiệp được thông suốt.

Chi nhánh Viettel TP.HCM phải tự chịu trách nhiệm về chất lượng công trình và đảm bảo chất lượng, an toàn của các trạm BTS trong quá trình sử dụng. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước các vấn đề mất an toàn công trình xây dựng trạm BTS của đơn vị nếu có xảy ra.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn và báo cáo việc thực hiện của Chi nhánh Viettel TP.HCM về đảm bảo chất lượng, an toàn các trạm BTS.

Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông khác như Vinaphone, Mobifone, Gmobile, Vietnamobile thẩm định lại chất lượng toàn bộ công trình trạm BTS trên địa bàn TP.HCM.

Đánh giá kết quả kiểm định chất lượng công trình trạm BTS của doanh nghiệp viễn thông đã thực hiện và báo cáo UBND TP.HCM danh sách các trạm BTS đủ điều kiện, đảm bảo chất lượng công trình để cho phép tiếp tục tồn tại và vận hành khai thác.

Cải tạo hơn 5.000 công trình thu phát sóng di động - ảnh 2