Cấm dự án The Western Capital huy động vốn quá 50% sản phẩm
(PL)- UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án The Western Capital (116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6) không được huy động vốn quá 50% sản phẩm nhà ở thương mại.

Cụ thể, trong văn bản, Ủy ban chấp thuận chủ trương giải quyết theo đề xuất của Sở Xây dựng TP, Công ty TNHH Quản lý bất động sản Hoàng Phúc (chủ đầu tư dự án) chỉ được huy động vốn không quá 50% sản phẩm (619/1.238 căn) nhà ở thương mại của dự án này.

Sau khi chủ đầu tư hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với khu nhà ở thương mại hoặc đã bàn giao quỹ nhà ở xã hội (NƠXH) cho Nhà nước theo quy định mới được xem xét, chấp thuận huy động vốn đối với số nhà ở thương mại còn lại của dự án.

Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho TP toàn bộ NƠXH khối A1 (190 căn) và trọn một tầng của khối A2 (20 căn). Phần NƠXH còn lại của khối A2 (180 căn), chủ đầu tư được quản lý, khai thác theo quy định pháp luật.

Sở TN&MT phối hợp với Sở Tài chính xác định nghĩa vụ tài chính của khu nhà ở thương mại. Giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận 6 và các đơn vị có liên quan xác định phần sàn NƠXH mà chủ đầu tư đang quản lý, khai thác.

Trước đó Công ty Hoàng Phúc đã có văn bản xin được huy động vốn 70% tổng số căn hộ của khu nhà ở thương mại và được quản lý bán khối A2 cho đối tượng mua NƠXH ở dự án này.

PHAN CƯỜNG